O společnosti

Viadukt v.o.s. je veřejná obchodní společnost. Společníci jsou: František Spálenský, Ing. Pavel Jindra, Roman Bartel, Josef Doležal.

Naše společnost byla založena v roce 1993 se sídlem v těsné blízkosti krásného 28m vysokého železničního viaduktu. Cílem bylo navázat na dlouholetou tradici výroby a oprav čerpadel ve Smržovce. Již za první republiky ve Smržovce byla výroba a oprava čerpadel v budově č.p. 23 na náměstí T. G. Masaryka. Po roce 1948 se v této činnosti pokračovalo, později jako středisko JAVOZu (Jablonecké výrobní a opravářské závody). Všeobecně se však říkalo u Matějce, který zde bydlel a opravnu dlouhá léta řídil. Po revoluci opravnu v privatizaci získal pan Ing. Vladimír Václavek a provozoval ji pod názvem s.f.VAVL.

Naše firma u viaduktu, kde byla vybudována opravna čerpadel, zde tuto činnost prováděla do roku 1998. V tomto roce náhle zemřel majitel s.f.VAVL a po dohodě s manželkou jsme tuto firmu koupili. Poté jsme přemístili opravnu od viaduktu do zakoupeného objektu (nyní středisko 2 - opravna) a u viaduktu zůstalo sídlo a provoz pro vodoinstalace a topení a pro výjezdy na čerpadla a vodárny (nyní Středisko 1).